Archive

Posts Tagged ‘uniq hits’

Nginx Uniq Visitors

November 6, 2014 Leave a comment

Total hits per day:

[root@marko nginx]# awk '/06.Nov.2014/ {print $1}' < www.xxx.com.access.log | sort | uniq |wc -l
182

Hits Per IP

[root@marko nginx]# awk '/06.Nov.2014/ {print $1}' < www.xxx.com.access.log | sort | uniq -c
2 xx.30.xx.62
1 xx.9.xx.191
1 xx.131.xx.112
4 xx.21.xx.193
2 xx.27.xx.127
Advertisements